Support

BEHÖVER DU HJÄLP?

De flesta problem kan enkelt lösas genom att läsa instruktionsmanualen. Den förklarar hur du använder din produkt, tillbehör och ger felsökningsanvisningar. Du hittar instruktionerna som PDF under varje produkt.

KONTAKTA DITT SUPPORTCENTER

Om du har ett återkommande problem som behöver ytterligare hjälp, vänligen kontakta den butik där du köpte din Bumprider-produkt, de utgör ditt supportcenter och kommer att bistå dig med bästa möjliga support.